BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 36 (2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op besloten tot aanleggen van een gereserveerde parkeerplaats aan de Torenwacht ter hoogte van huisnummer 9.

  • Tevens heeft zij een besluit genomen voor het verwijderen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de:
  • Laan van Berendrecht ter hoogte van de toegang tot huisnummer 176;
  • Laan van Berendrecht ter hoogte van de toegang tot huisnummer 252;
  • Merelstraat ter hoogte van de toegang tot huisnummer 27;
  • Merelstraat ter hoogte van de toegang tot huisnummer 274;
  • Tollenaersingel ter hoogte van huisnummer 16;
  • Torenwascht ter hoogte van de toegang tot huisnummer 87.

te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 2 september 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Klik op Officiële bekendmakingen. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor 'Leiderdorp' en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 2 september tot en met 14 oktober ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 14 oktober de tijd.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie