BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 38 (2021)

Verkeersbesluiten voor aanleg en opheffen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 2 september 2021 tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de:

  • Oltmansdreef ter hoogte van perceelnummer 3 te Leiderdorp

Het college besloot eveneens  op 2 september 2021 tot  opheffen van een gereserveerde  gehandicaptenparkeerplaats aan  de:

  • Merelstraat ter hoogte van de toegang tot huisnummers 1a t/m 184 te Leiderdorp
  • Achthovenerweg ter hoogte van Patrimoniumpark perceelnummer 6 te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in het gemeenteblad op 22 september 2021. Om ze in te zien gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Klik bovenaan op 'uitgebreid zoeken'. Onder het kopje 'uitgebreid zoeken' kiest u officiële bekendmakingen. Vervolgens kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s)' kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen ook van 22 september 2021 tot en met 3 november 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen tegen het collegebesluit bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 3 november 2021.

Informatie