BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 6 (2020)

Dwarstocht
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2020 besloten tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Dwarstocht ter hoogte van Buitendijklaan perceelnummer 70 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 5 februari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 5 februari tot en met 18 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 18 maart 2020 de tijd.

Kievitstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 besloten tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Kievitstraat ter hoogte van het appartementencomplex met huisnummer 1 t/m 36 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 5 februari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 5 februari tot en met 18 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 18 maart 2020 de tijd.

Klaprooskamp
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2020 besloten tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het appartementencomplex aan de Klaprooskamp met huisnummer 7 t/m 97 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 5 februari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 5 februari tot en met 18 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 18 maart 2020 de tijd.

Informatie