BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 7 (2019)

Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 38a

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2019 besloten tot het verwijderen van de gehandicaptenparkeerplaats aan de Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 38A te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 13 februari 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 13 februari  tot en met 27 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 27 maart 2019 de tijd

Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 87

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2019 besloten tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 87 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 13 februari 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 13 februari tot en met 27 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 27 maart 2019 de tijd.

Koolmeesstraat t.h.v. ingang appartementencomplex 1 t/m 70

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2018 besloten tot het opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Koolmeesstraat t.h.v. de ingang van het appartementencomplex met huisnummer 1 t/m 70 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 13 februari 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 13 februari tot en met 27 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 27 maart 2019 de tijd

Informatie