BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 7 (2020)

Kalmoeskreek
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2020 besloten tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op de Kalmoeskreek ter hoogte van perceelnummer 21 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 februari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 12 februari tot en met 25 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 25 maart 2020 de tijd.

Informatie