BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 8 (2021)

Betreft: Verkeersbesluiten voor de aanleg en het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2021 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de:

  • Koolmeesstraat ter hoogte van de toegang tot Laan van Berendrecht huisnummer 208 t/m 260 te Leiderdorp

Het college heeft eveneens op 24 februari 2021 besloten tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het:

  • Van Alphenplein ter hoogte van de ingang van appartementencomplex Van Alphenstaete te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 24 februari 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 24 februari 2021 tot en met 7 april 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 7 april 2021 de tijd.

 

Informatie