BekendmakingGehandicaptenparkeervergunningen week 5 (2020)

Brittenburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 besloten tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Brittenburg ter hoogte van perceelnummer 9 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 29 januari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 29 januari tot en met 11 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 maart 2020 de tijd.

Hoofdstraat en Eikenlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2020 besloten tot het vervallen en verplaatsen van gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerverbod aan de Hoofdstraat ter hoogte van perceelnummer 24 en Eikenlaan ter hoogte van perceelnummer 17B te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 29 januari 2020 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 29 januari tot en met 11 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 maart 2020 de tijd.

Kievitstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 besloten tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het appartementencomplex aan de Kievitstraat met huisnummer 1 t/m 36 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 29 januari 2020 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 29 januari tot en met 11 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 maart 2020 de tijd.

Oosterschans

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 besloten tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Oosterschans t.h.v. het appartementencomplex met huisnummer 1 t/m 21 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 29 januari 2020 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 29 januari tot en met 11 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 maart 2020 de tijd.

Informatie