BekendmakingGeweigerde aanvraag omgevingsvergunning week 21 (2020)

Ouderzorg
Aanpassen van de indeling op de L" verdieping van het gemeentelijk monument (OLO 4967691)
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum weigering: 14 mei 2020

De bezwarentermijn van de geweigerde omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie