BekendmakingGeweigerde omgevingsvergunning week 52 (2021)

Doeskwartier
Vergroten van de woning en het splitsen van de woning in 2 appartementen (OLO 6318167)
Locatie: Hoofdstraat 199
Datum besluit: 22 december 2021

De bezwarentermijn van de geweigerde omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie