BekendmakingGeweigerde omgevingsvergunningen week 8 (2020)

Heerlijk Recht
Aanleggen van een inrit (OLO 486568)
Locatie: Gerrit de Blankenlaan 19
Datum besluit: 13 februari 2020

Achthoven
Realiseren van 3 dakramen (OLO 4844533)
Locatie: Achthovenerweg 27
Datum besluit: 17 februari 2020

De bezwarentermijn van de geweigerde omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie