BekendmakingGroot onderhoud N446

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Leyhof

plegen van groot onderhoud van de hoofdrijbaan en de parallelweg van de N446, de rotonde N446/N445 en de watergang langs de N446C

Locatie                        :          

Datum ontvangst        :           13 maart 2012

Informatie