BekendmakingHaringparty Brasserie Meelfabriek Zijlstroom 8 juni 2012

Aangevraagde APV-vergunning

voor het organiseren van een haringparty bij Brasserie Meelfabriek Zijlstroom gelegen aan de Zijlstroom nummer 28 op 8 juni 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 28  Leiderdorp Nederland