BekendmakingHaven Dag

Verleende APV vergunning

Kalkhaven

Organiseren van een open havendag

Locatie: Boomgaardlaan 16
Datum besluit: 25 februari 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 26 februari tot en met 10 april 2015, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie