BekendmakingHoutkampfestival 2014

Aangevraagde APV vergunning

Ouderzorg

Organiseren van het Houtkampfestival op 5, 6 en 7 september 2014 (2014-0048-APV)

Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 7 mei 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie