BekendmakingHuis-aan-huis collecte SIMAVI

Verleende APV-vergunning

Heel Leiderdorp

Het houden van een huis-aan-huis collecte in de periode van 17 t/m 23 maart 2013 door SIMAVI;

Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 2 augustus 2012

Informatie