BekendmakingHuis-aan huis-collecte Natuurmonumenten

Aangevraagde APV-vergunning

Heel Leiderdorp

Het houden van een huis-aan-huis collecte door Natuurmonumenten in de periode van 31 maart tot en met 6 april 2013.

Locatie: Heel Leiderdorp
Datum ontvangst: 1 augustus 2012

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

Informatie