BekendmakingHuis aan Huis collecte CF stichting

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Een vergunning voor een huis-aan-huis collecte in de periode van 6 tot en met 12 juli 2014 voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (2014-0037-APV)

Locatie: heel Leiderdorp       
Datum besluit: 22 mei 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 23 mei tot en met 4 juli 2014, tenzij anders vermeld.

 

 

Informatie