BekendmakingHuis aan Huis collecte Natuurmonumenten

Aangevraagde APV-vergunning

voor het houden van een huis-aan-huis collecte door Natuurmonumenten in de periode van 26 augustus tot en met 1 september 2012.

Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar gemeente Leiderdorp, t.a.v. gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland