BekendmakingHutten bouwen Bloemerd

Aangevraagde APV vergunningen

Bloemerd

Bouwen van hutten en vlotten door Leiderdorpse jeugd (2014-0027-APV)
Locatie: parkeerterrein Bloemerd
Datum aanvraag: 1 april 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie