BekendmakingHutten en vlotten bouwen RCL terrein 13 t/m 19 juli 2012

Aangevraagde APV-vergunning

Bloemerd

voor het innemen van 100 parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij RCL in Sportpark De Bloemerd op 7 juni 2012 en  voor het organiseren van het jaarlijkse hutten en vlotten bouwen in Sportpark De Bloemerd van 13 tot en met 19 juli 2012 en voor het organiseren van een sport- en speldag op 17 juli 2012.

Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie