BekendmakingInformatieavond 26 november

Informatieavond 26 november

Op maandag 26 november vanaf 20.30 uur is er een Informatieavond voor raadsleden. De avond is openbaar, uitsluitend informatief en er vindt geen besluitvorming plaats
De volgende onderwerpen staan op de agenda:

1. Stand van zaken kerkgebouw Heelblaadjespad
Het college heeft van ontwikkelaar PLUIS Participatie Groep BV een principeverzoek ontvangen. Dit verzoek is gedaan in de vorm van een stedenbouwkundige schets. Deze schets wordt toegelicht door de ontwikkelaar.

2. Nieuw mobiliteitsplan (voorheen IVVP)
Presentatie op hoofdlijnen van procesaanpak van het nieuwe mobiliteitsplan. Korte interactieve sessie om opgaven van een nieuwe mobiliteitsvisie voor Leiderdorp helder te krijgen.

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.

 

Informatie