BekendmakingIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Buitenhof
Het realiseren van een aanbouw t.b.v. zonnepanelen (Z/19/073814)
Locatie: Buitendijklaan 130
Datum intrekking: 18 januari 2019

 

Informatie