BekendmakingIngetrokken aanvragen APV-vergunning week 34 (2020)

Bloemerd
Het vellen van 5 Fraxinus excelsior, vanwege het uitbreiden van de mestput; opgelegd door de Omgevingsdienst West Holland.
Locatie: Bloemerd 5
Datum aanvraag: 28 april 2020

Het dunnen van 17 bomen bij de schooltuin en volkstuinvereniging, zodat andere bomen en onderbeplanting weer ruimte hebben om te groeien.
Locatie: Bloemerd 2A
Datum aanvraag: 28 april 2020

Informatie