BekendmakingIngetrokken aanvragen APV-vergunningen week 32 (2020)

Bloemerd
Het vellen van vijf essen (Fraxinus excelsior), vanwege het uitbreiden van de mestput; opgelegd door de Omgevingsdienst West Holland.
Locatie: Bloemerd 5
Datum aanvraag: 28 april 2020

Het dunnen van zeventien bomen bij de schooltuin en volkstuinvereniging, zodat andere bomen en onderbeplanting weer ruimte hebben om te groeien.
Locatie: Bloemerd 2A
Datum aanvraag: 28 april 2020

Informatie