BekendmakingIngetrokken aanvragen omgevingsvergunning week 29 (2020)

Ingetrokken aanvragen

Bospolder
Het realiseren van een wegrestaurant (OLO 5292671).
Locatie: Persant Snoepweg 2
Datum intrekking: 09-07-2020

Oranjewijk
Kozijnen en terrasdeur vervangen en plaatsen dakraam (OLO 5245551)
Locatie: Hoofdstraat 118
Datum intrekking: 09-07 2020

Informatie