BekendmakingIngetrokken aanvragen omgevingsvergunningen week 35 (2020)

Oranjewijk
Plaatsen van een dakkapel (OLO 5385525)
Locatie: Mauritssingel 80
Datum intrekking: 19 augustus 2020

Elizabethhof
Tijdelijk plaatsen van nood-zendmast Simon Smitweg / kruising gemeentehuis te Leiderdorp (OLO 5372751)
Locatie: Kadastrale sectie B, kadastraal perceelnummer 5607
Datum intrekking: 21 augustus 2020

Informatie