BekendmakingIngetrokken aanvragen omgevingsvergunningen week 52 (2021)

Bospolder
Plaatsen van een drietal pipowagens in de boomgaard, Bospolder (OLO 6590693)
Locatie: Kadastrale sectie B, perceelnummer 4706
Datum intrekking: 21 december 2021

Informatie