BekendmakingIngetrokken aanvragen verbouwen van een bedrijfsgebouw Touwbaan 26

Ingetrokken aanvragen (op verzoek van aanvrager) reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben de volgende omgevingsvergunning ingetrokken:

Wijk De Baanderij

het verbouwen van een bedrijfsgebouw tot bedrijfsunits

Locatie                        :           Touwbaan 26

Datum besluit             :           20 september 2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 26  Leiderdorp Nederland