BekendmakingInrichten verdiepte ligging Oude Rijn

Aangevraagde omgevingsvergunningĀ (reguliere procedure)

Kerkwijk

Inrichten gebied rondom de verdiepte ligging Oude Rijn en verplaatsen bestaande parkeerplaatsen (2014-0197-OG01)

Locatie: Rijksweg A4
Datum ontvangst: 11 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie