BekendmakingInspraak conceptnota actualisatie standplaatsenbeleid (2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de conceptnota 'Actualisatie standplaatsenbeleid (2020)' vrijgegeven voor inspraak. De conceptnota bevat beleid over de standplaatsen aan de winkelgebieden in Leiderdorp. Ook wordt in de nota beleid over het venten in de gemeente vastgelegd. Vanaf 28 mei start de inspraakperiode. Belanghebbenden kunnen reageren tot en met 9 juli 2020. Na de inspraakperiode stelt het college van burgemeester en wethouders de nota vast.

De conceptnota 'Actualisatie standplaatsenbeleid (2020)' voorziet in een uitbreiding van het aantal standplaatsen aan de winkelgebieden Baanderij, Oranjegalerij en Wooon. Ook wordt in de nota een uitbreiding in het aantal dagen vastgelegd voor de standplaatsen aan de Baanderij en bij Ranzijn. Hiermee wordt voorzien in een evenwichtige verdeling van het aantal standplaatsen in Leiderdorp. Ook zijn bepalingen opgenomen over het venten. Gekozen is voor een maximumstelsel van acht ventvergunningen in de gemeente.

De conceptnota vindt u hier. De nota ligt ook ter inzage in het gemeentehuis tijdens de openingstijden van de publieksbalie (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot en met 12.30 uur). Vanaf 28 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 kunt u op deze documenten reageren. U kunt uw reactie, vragen of opmerkingen per mail sturen naar info@leiderdorp.nl, aan de heer A. Boersma.

Informatie