BekendmakingInspraak Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp

Inspraak Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp

Het college van Leiderdorp heeft op 10 januari 2012 de Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012 ter inzage vastgesteld. De  termijn voor inspraak is vastgesteld op zes weken. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 februari 2012 reageren. De verordening ligt  ter inzage op het gemeentehuis.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem-Alexanderlaan 1  Leiderdorp Nederland