BekendmakingInstellen tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens groot onderhoud aan de Leiderdorpsebrug

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden groot onderhoud aan de Leiderdorpsebrug. De werkzaamheden starten op 22 juli en duren naar verwachting tot 1 september 2019.

Om de werkzaamheden op een veilige manier en in een zo kort mogelijke periode uit te voeren is het noodzakelijk de brug af te sluiten voor alle verkeer. Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld, deze worden met tijdelijke bebording aangegeven. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Rijksweg A4, brom-/fietsverkeer kan via de Rhijnvreugdbrug (naast de A4) van Hoofdstraat naar Hoge Rijndijk rijden v.v. Helaas is het niet mogelijk gebleken om voor voetgangers een veilig alternatief te vinden ter hoogte van de Leiderdorpsebrug. Zij kunnen ook alleen gebruik maken van een route via de Rhijnvreugdbrug. De lijnbussen van Arriva stoppen wel bij de normale haltes in Leiderdorp maar rijden via de Splinterlaan en Spanjaardsbrug naar Leiden. Op de kruising bij de Spanjaardsbrug zullen tijdens de spitstijden verkeersregelaars staan om een goede en veilige doorstroming van het verkeer te bevorderen.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 juli 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 12 juli tot en met 23 augustus 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 24 augustus 2019 de tijd.

Informatie