BekendmakingInstructie leerplichtambtenaren Regionaal Bureau Leerplicht 2012 vastgesteld

Instructie leerplichtambtenaren Regionaal Bureau Leerplicht 2012 vastgesteld

Op 28 juni 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de herziene ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren van het RBL vastgesteld. Volgens de Leerplichtwet moet er een ambtsinstructie worden vastgesteld voor de leerplichtambtenaar. Door voortschrijdend inzicht voldeed de instructie uit 2010 niet meer.

De instructie voor de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland treedt in werking per 1 september 2012. Met de vaststelling van deze instructie komt de vorige instructie leerplichtambtenaren uit 2010 te vervallen.

De instructie leerplichtambtenaren Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2012 kunt u downloaden via www.rbl-hollandrijnland.nl.

Informatie