BekendmakingIntrekken parkeerverbod Klaprooskamp Leiderdorp week 33 (2020)

Betreft: verkeersbesluit tot intrekken parkeerverbod in de Klaprooskamp te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 augustus besloten tot het intrekken van het parkeerverbod in het deel van de Klaprooskamp ter hoogte van nr. 1 t/m 97 (Huis ter Does) te Leiderdorp. Dit weggedeelte is eigenlijk in gebruik als parkeerplaats en toegang naar de hier gelegen woningen. Om parkeerplaatsen en woningen bereikbaar te houden wordt deze ruimte aangewezen als parkeerplaats. Dit zal gebeuren door het plaatsen van een verkeersbord E04 wat eveneens inhoudt dat parkeren alleen is toegestaan in aangelegde parkeervakken. Parkeren buiten deze vakken, dus ook langs de trottoirband, is niet toegestaan. Om dit extra te verduidelijken zal een onderbord worden geplaatst met de tekst 'uitsluitend in de vakken parkeren'.

Het besluit verandert niets aan de huidige situatie, want parkeren naast de trottoirband of in het middengedeelte tussen de parkeervakken is nu ook al niet toegestaan. De verwachting is dat met de nieuwe borden de geldende regels duidelijker worden voor de weggebruikers en het parkeergedrag en daarmee de bereikbaarheid zal verbeteren. De gemeentelijke BOA's als ook de politie zullen hier gaan handhaven zodat parkeerplaatsen en woningen goed bereikbaar blijven voor bewoners, bezoekers en hulpdiensten.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 augustus. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Klik op Officiƫle bekendmakingen. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor 'Leiderdorp' en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 12 augustus tot en met 24 september ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 25 september de tijd.

Informatie