BekendmakingKappen 3 bomen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof

Kappen van 3 bomen

Locatie: aan de achterzijde van Klompenmaker 17, 19 en 21
Datum ontvangst: 22 oktober 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klompenmaker 171921  Leiderdorp Nederland