BekendmakingKappen berk

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Oranjewijk

Kappen van een berk (te groot voor zijn groeiplaats, ontneemt licht naastgelegen lantaarnpaal), geen herplant(2015-0018-OG01)

Locatie: Emmastraat
Datum ontvangst: 4 maart 2015

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 5 maart tot en met 16 april 2015 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

 

Informatie