BekendmakingKappen bomen

Verleende omgevingsvergunning

Kerkwijk

Kappen van bomen (diverse soorten) ten behoeve van de parkachtige inrichting rondom de verdiepte ligging A4 in Leiderdorp (2014-0107-OG01)

Locatie: Resedastraat 1
Datum besluit: 19-8-2014
Bezwaar t/m: 2-10-2014

Informatie