BekendmakingKappen boom

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof

kappen van een boom

Locatie                        :           Zonneweide 6

Datum ontvangst        :           26 juni 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zonneweide 6  Leiderdorp Nederland