BekendmakingKappen boom

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Oranjewijk

Kappen van een boom (2014-0158-OG01)
Locatie: Anna van Saksenstraat 9
Datum besluit: 7 oktober 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 9 oktober tot en met 20 november 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie