BekendmakingKappen boom Bolderikkamp 2-176

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Voorhof

kappen van een boom

Locatie                        :           achter Bolderikkamp 2-176

Datum ontvangst        :           24 februari 2012

De aanvragen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bolderikkamp 1176  Leiderdorp Nederland