BekendmakingKappen drie dennen

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Ouderzorg

Kappen van drie dennen, geen herplant
Locatie: Voordorp 1
Datum ontvangst: 31 januari 2014

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Voordorp 1  Leiderdorp Nederland