BekendmakingKappen kastanjeboom

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Voorhof

Kappen van één paardenkastanje (2014-0169-OG01)
Locatie: Fluitekruidzoom nabij nr. 1
Datum besluit: 19 september 2014

Informatie