BekendmakingKappen plataan

Aangevraagd (reguliere procedure)

Voorhof

Kappen van een plataan ( kan schade opleveren aan de fundering en muur van de naastgelegen woning). Er wordt een iep herplant

Locatie: Dotterbloemkreek 1
Datum ontvangst: 13 juni 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dotterbloemkreek 1  Leiderdorp Nederland