BekendmakingKappen van 3 bomen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof

Het kappen van drie bomen i.v.m. het uitdunnen. Er staan momenteel meerdere haagbeuken die de ruimte zullen opvullen

Locatie: Poldertocht
Datum ontvangst: 20 juni 2013

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Poldertocht   Leiderdorp Nederland