BekendmakingKappen van 64 bomen t.b.v. Brede School West

Omgevingsvergunning

Aangevraagd (reguliere procedure)

Vogelwijk

kappen van 64 bomen t.b.v. realisatie van de Brede School West

Locatie: Rondom het perceel Vronkenlaan 2A

Datum ontvangst: 7 augustus 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vronkenlaan 2A  Leiderdorp Nederland