BekendmakingKappen van bomen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof

kappen van een boom

Locatie                        :           Johan Wagenaarstraat

Datum ontvangst        :           15 juni 2012

Locatie                        :           Jan de Hartogplein

Datum ontvangst        :           15 juni 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Johan Wagenaarstraat   Leiderdorp Nederland en op Jan de Hartogplein   Leiderdorp Nederland