BekendmakingKappen van bomen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof

Het kappen van een boom

Locatie: Pinksterbloem

Voorhof

Het kappen van een boom

Locatie: Klimopzoom

Het kappen van een boom

Locatie: Kerveltuin

Oranjewijk

Het kappen van 2 bomen

Locatie: Anna van Saksenstraat

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Pinksterbloem   Leiderdorp Nederland en op Klimopzoom   Leiderdorp Nederland en op Kerveltuin   Leiderdorp Nederland en op Anna van Saksenstraat   Leiderdorp Nederland