BekendmakingKappen van bomen

Omgevingsvergunningen

Verleend (reguliere procedure)

Oranjewijk

Voor het vellen van een den en een ceder in het plantsoen

Locatie: t.h.v. Anna van Saksenstraat 7
Datum besluit: 16 oktober 2012

Zijlkwartier

Voor het vellen van vier dwergkersen in het plantsoen

Locatie: t.h.v. Pinksterbloem nummers 41 t/m 87
Datum besluit: 16 oktober 2012

Voorhof

Voor het vellen van een den in het plantsoen

Locatie: t.h.v. Kerveltuin nummer 37
Datum besluit: 16 oktober 2012

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 18 oktober 2012 tot en met 28 november 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Anna van Saksenstraat 7  Leiderdorp Nederland en op Pinksterbloem 41tm87  Leiderdorp Nederland en op Kerveltuin 37  Leiderdorp Nederland