BekendmakingKappen van bomen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Ouderzorg

Kappen van de bomen. Het gaat hier om een dunning van 14 bomen

Locatie: Van Diepeningenlaan (Houtkamp)
Datum ontvangst: 27 november 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland