BekendmakingKappen van bomen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Vogelwijk

Kappen van 7 bomen

De bomen zijn zeer slecht door kastanje bloedingsziekte en moeten hierdoor verwijderd worden. Er worden 2 bomen herplant.

Locatie: Roodborststraat
Datum ontvangst: 10 december 2012

Informatie